Konfirmationen DSay: Evangelisk velsignelseshandling

Konfirmationen DSay: Evangelisk velsignelseshandling

SDH-kirkens bibel, Mormons Bog, siger, at »bekræftelsen« er en ceremoni, hvor »profetiens ånd« »udgydes i [de] unges hjerte.« »Profetiens ånd« er Helligåndens kraft eller indflydelse. “Bekræftelsen” er en ceremoni, hvorigennem en person modtager “profetiens ånd”. Lad os læse mere om Konfirmationsdagen.

Hvad betyder bekræftelse?

Ordet bekræftelse kommer fra det latinske ord »confirmatio«, som betyder »befæstning« eller »genbekræftelse«. I de fleste evangeliske kirker er det en højtidelig velsignelseshandling, hvor velsignelsen markerer overgangen til kirkeligt voksenliv.

En bekræftelse har fået fire forskellige betydninger i løbet af sin historie:

  • Det er den personlige bekræftelse af dåben og dermed den bevidste bekræftelse af den kristne tro og kirkens medlemskab.
  • Det kulminerer kirkeundervisning med en “undervisningsundersøgelse” eller katekismuseksamen.
  • Den har fået adgang til Herrens nadver.
  • Det markerer begyndelsen på (kirkelig) voksenalder.

Hvordan fungerer bekræftelsen?

Konfirmationen foregår typisk som en del af en festlig gudstjeneste, hvor konfirmander forventes at bekræfte deres tro offentligt. Dette er ud over hendes dåb som barn, hvor hendes forældre og faddere bekendte deres tro på deres vegne.

Nogle kirker kræver, at konfirmander reciterer den apostolske trosbekendelse, mens andre ikke gør det, men deltagelse i den offentlige fejring skaber en offentlig bekræftelse af troen.

Konfirmanderne modtager velsignelsen og et bibelsk konfirmationsvers, der skal ledsage dem i fremtiden, gennem præstens håndspålæggelse. Folk bærer normalt hvidt tøj under arrangementet, og babyer bærer en dåbsdragt.

De deltager normalt i Herrens nadver for første gang bagefter (i dag ofte aftenen før eller på et andet passende tidspunkt). Siden indførelsen af det såkaldte børnefællesskab i en række regionale evangeliske kirker er denne optagelse i nadveren blevet mindre vigtig. Til gengæld bliver ens eget “ja” til tro vigtigere.

Konfirmationsdag er traditionelt forbundet med en familiefest og gaver, hvor sidstnævnte fokuserer på overgangen til voksenalderen. På bekræftelsesdagen klæder konfirmander sig traditionelt i festligt sort tøj.

Hvor kommer konfirmationen fra?

Konfirmationsdagen kan dateres tilbage til reformatoren Martin Bucer, der arbejdede i Strasbourg og dannede den første model for den. Konfirmationen blev først beskrevet i den hessiske Ziegenhain kirkedisciplinkodeks i 1539. Martin Luther selv fik det afvist, fordi dåben efter hans mening ikke behøvede yderligere tilføjelse. Der bør være en introduktion til katekismen for dette.

Protestantisk konfirmation opstod som et resultat af reformatoriske anabaptistiske impulser, der så dåben som en personlig trosbekendelse og afviste barnedåb som ubibelsk. Som et kompromis udviklede reformatoren Martin Bucer konfirmationsmodellen, som bevarede barnedåb, men omfattede en personlig bekræftelse af dåben af konfirmanden.

admin