Børnetestamente – hvad er det?

Børnetestamente – hvad er det?

Et børnetestamente er et juridisk dokument, hvor du angiver, hvem du ønsker, skal have forældremyndigheden over din børn, hvis du går bort og børnene endnu ikke er myndige.

I børnetestamentet tilkendegives, hvem der skal tildeles den fulde forældremyndighed. Det kunne være et forenet par eller en betroet ven/veninde af familien. Dvs. en person eller personer, som både du og dine børn føler jer trygge ved og har et godt forhold til.

Har I fælles forældremyndighed over børnene?

Går du eller din partner/ægtefælle bort inden børnene fylder 18 år og har I fælles forældremyndighed over dem, så vil forældremyndigheden automatisk gå til den tilbageværende og efterladte forældre, såfremt at børnene allerede bor der.

Et børnetestamente er ikke bindende for Familieretshuset, men det har derimod indflydelse på, hvilken beslutning de tager omkring forældremyndigheden over børnene. Familieretshuset træffer altid den bedste beslutning for børnenes tarv og følger som udgangspunkt tilkendegivelse i børnetestamente, medmindre der er omstændigheder mv. som ikke taler for, hvad der er bedst for barnets tarv.

Har du eneforældremyndighed over børnene?

Uanset om du har ene forældremyndighed ellers fælles forældremyndighed, så er det stadig en god idé at oprette et børnetestamente. Du sikrer dine børn får en mere tryg opvækst på den måde.

Har du ene forældremyndighed og går bort, så er det stadig Familieretshuset, der træffer afgørelse i sagen om, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn. Dog kan den anden biologiske forældre søge om forældremyndigheden også.

Der kan være gode grunde til, at du mener at den anden biologiske forældre (eller andre) ikke, skal have forældremyndighed over dit barn, hvis du går bort. Derfor kan du børnetestamente kommer ind på, hvorfor bestemte personer, ikke skal have forældremyndigheden over dine børn – selv om det er familieretshuset, der træffer afgørelsen. De tager bemærkninger mv. i børnetestamentet i betragtning inden de træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene med henblik på barnets tarv.

Kontakt en kyndig advokat, som kan hjælpe dig, hvis du ønsker at oprette et børnetestamente. Der er mange derude, og selv bruger jeg Advokat-ll.dk.

admin